اولین و قدیمی‌ترین مجله فارسی زبان در حوزه‌ی علوم و فنون هسته‌ای است.

از سال 1360 تحت عنوان «نشریه علمی سازمان انرژی اتمی و انرژی‌های نو» شروع به‌ انتشار کرده و از پاییز سال 1381 با عنوان «مجله علوم و فنون هسته‌ای» به فعالیت خود ادامه داده است.

 مجله علوم و فنون هسته‌ای در سایت گوگل اسکالر ثبت شد.

کلیه مقالات، از سال 1360 تا آخرین شماره، در سایت بارگذاری شده و قابل دسترس محققان است.

با تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته، مقالات ارسال‌شده به مجله به‌طور متوسط در مدت زمان 45 روز داوری و تعیین تکلیف نهایی (پذیرش یا عدم‌پذیرش) می‌شوند.

محورهای اصلی مجله شامل حوزه‌های فیزیک هسته‌ای، مواد و سوخت هسته‌ای، شتاب‌دهنده‌ها، آشکارسازی، دزیمتری، پرتوپزشکی، رآکتور هسته‌ ای، کاربردپرتوها، برهم‌کنش لیزر ـ پلاسما، گداخت محصورسازی اینرسی، گداخت محصورسازی مغناطیسی و به‌طور کلی موضوعات در زمینه‌ی علوم و فنون هسته‌ای می‌باشد.

از اندیشمندان دعوت می‌شود در جهت اعتلای دانش هسته‌ای کشور و ایجاد تعامل سازنده میان فرهیختگان و پژوهشگران، یافته‌های پژوهشی خود را در زمینه‌های مرتبط به مجله ارسال فرمایند.

بر اساس مصوبه  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه مورخ 83/12/8 به شماره 3/2910/1339، درجه‌ی  علمی ـ پژوهشی به مجله علوم و فنون هسته‌ای اعطا شد.

 

 

 

شماره جاری: دوره 40، جلد88 - شماره پیاپی 2، تابستان 1398، صفحه 1-127 

3. محاسبه‌ی دز نمونه برای آزمایش مقاومت خمشی در بازتاباننده‌ی رآکتور تحقیقاتی تهران

صفحه 22-31

محمدامین امیرخانی دهکردی؛ مصطفی حسن زاده؛ محسن اسدی اسدآباد؛ سیدمحمد میروکیلی


4. طراحی و شبیه‌سازی سیستم پلاسمای هلیکون با بسامد 13/56 مگاهرتز و توان بسامد رادیویی 1/5 کیلو وات

صفحه 32-43

سمانه فاضل پور؛ امیر چخماچی دوم؛ داود ایرجی؛ محمدامیرحمزه تفرشی؛ حسین صادقی


5. تک مدسازی طولی لیزر2 CO تپی با فشار 3atm به روش ترکیبی

صفحه 44-50

سجاد کاظمی سنگ سرکی؛ سعید جلوانی؛ محمود ملاباشی؛ مریم ایلچی؛ زهرا پور حسن نژاد؛ داود احدپور؛ کاوه سیلاخوری


11. سیماهای کانه‌زایی عناصر کمیاب و نادر خاکی در سنگ‌های برشی در کانسار سه‌چاهون براساس شواهد کانی‌شناختی ژئوشیمیایی

صفحه 100-107

غلامرضا میرزابابایی؛ محمد یزدی؛ محمدرضا رضوانیان زاده؛ مهرداد بهزادی؛ محمد قنادی مراغه


14. تک‌مدسازی لیزر CO2 تپی با فشار 3atm به روش دورگه

صفحه 32-43

کاوه سیلاخوری؛ سجاد کاظمی سنگ سرکی؛ سعید جلوانی؛ محمود ملاباشی؛ مریم ایلچی؛ زهرا پورحسن نژاد؛ داود احدپور؛ محمدرضا صدر قاینی؛ زهره رجبی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
سازمان انرژی اتمی

سردبیر مدیر مسئول دبیر تخصصی
شاپا چاپی
1735-1871
شاپا الکترونیکی
2676-5861

بانک ها و نمایه نامه ها