تعداد مقالات: 878
26. تعیین پارامترهای چشمه‌ی ناشناخته‌ی پخش جوی با استفاده از نرم‌افزار AERMOD و استنتاج بیزین همراه با زنجیره‌ی مارکوف مونت کارلو

دوره 33، جلد 61، پاییز 1391، صفحه 1-9

احمد حقیقت‌طلب؛ احمدرضا ذوالفقاری؛ عبدالحمید مینوچهر؛ حیدرعلی کیا


27. جذب زیستی اورانیم به وسیله‌ی مخمر نان در حضور سرب و کادمیم و مدل‌سازی داده‌های تعادلی

دوره 33، جلد 60، تابستان 1391، صفحه 1-14

علیرضا کشتکار؛ عطیه یعقوبی؛ مرتضی قاسمی ترک‌آباد؛ محمدمهدی منتظر رحمتی


28. بررسی فرایند رادیو یددار شدن ترکیب متایدوبنزیل گوانیدین با ایزوتوپ I131 به روش جانشینی هسته‌دوستی در فاز جامد با استفاده از کاتالیزگر مس

دوره 33، جلد 59، بهار 1391، صفحه 1-7

محمدرضا داورپناه؛ سیما عطارنصرتی؛ حسینعلی خوش حسن؛ مصطفی کاظمی‌بودانی؛ مرتضی فضلعلی؛ محمد قنادی مراغه


29. گسترش پلاسما در فرایند برهم‌کنش لیزر- هدف

دوره 32، جلد 58، زمستان 1390، صفحه 1-7

امیرحسین فرهبد؛ مسعود افشاری؛ ابراهیم آقایاری


30. مقایسه‌ی روش‌های انعکاس‌سنجی زمانی و ظرفیت‌سنجی با روش پراکندگی نوترون در اندازه‌گیری رطوبت خاک

دوره 32، جلد 57، پاییز 1390، صفحه 1-7

علی خراسانی؛ میراحمد موسوی شلمانی؛ نجات پیرولی بیرانوند


31. فشرده‌سازی مغناطیسی تپ منابع تغذیه‌ی دستگاه‌های مولد پرتو

دوره 32، جلد 56، تابستان 1390، صفحه 1-7

آرش صادقی‌پناه؛ فریدون عباسی دوانی


32. تأثیر باربرودتی سیستم خنک‌کننده بر روی عملکرد ماشین سانتریفوژ

دوره 32، جلد 55، بهار 1390، صفحه 1-7

مجید آقایی؛ سیدجابر صفدری؛ محمدحسن ملاح؛ جواد کریمی‌ثابت؛ محمد اتوکش


33. طراحی خوشه‌ساز شتاب‌دهنده‌ی خطی الکترون از نوع موج‌رونده

دوره 31، جلد 54، زمستان 1389، صفحه 1-9

فرشاد قاسمی؛ فریدون عباسی‌دوانی؛ محمد لامعی‌رشتی؛ حامد شاکر


34. بررسی پاسخ دزیمتر ژلی- پلی‌مری PAGAT به نوترون‌های گرمایی

دوره 31، جلد 53، پاییز 1389، صفحه 1-9

سیدمحمدمهدی ابطحی؛ مجید شهریاری؛ حسین خلفی؛ محمدحسن زحمتکش


35. ارایه‌ی یک روش برای اندازه‌گیری HF خروجی از تله‌های شیمیایی تحت شرایط خلاء در تأسیسات غنی‌سازی اورانیم

دوره 31، جلد 52، تابستان 1389، صفحه 1-6

کیانوش کریم‌پور؛ سیدجابر صفدری؛ سیدمحمدعلی موسویان


36. بررسی تجربی مشخصه‌های گسیل نوترون در دستگاه پلاسمای کانونی SBUPF1

دوره 31، جلد 51، بهار 1389، صفحه 1-8

بابک شیرانی؛ فریدون عباسی دوانی


37. کاربرد ایزوترم‌های جذب دو و سه‌پارامتری در جذب زیستی اورانیم توسط مخمرنان

دوره 30، جلد 50، زمستان 1388، صفحه 1-8

علیرضا کشتکار؛ محمدمهدی منتظررحمتی؛ نسرین خداپناه


39. مشاهده‌ی آرایش جداساز در شبیه‌سازی ترابرد توکامک کشیده‌ی دماوند

دوره 30، جلد 48، تابستان 1388، صفحه 1-12

فاطمه دینی؛ سینا خراسانی


40. جداسازی نوترون- گاما در میدان‌های آمیخته با استفاده از مدار تبعیض‌گر شکل تپ آند

دوره 30، جلد 47، بهار 1388، صفحه 1-6

امین شرقی ایدو؛ مجید شهریاری؛ غلامرضا اطاعتی


41. بررسی اولیه طراحی و ساخت مولد 90Sr/ 90Y برای مقاصد پزشکی هسته‌ای

دوره 29، جلد 46، زمستان 1387، صفحه 1-9

محمدحسین مجربی تبریزی؛ علیرضا خانچی؛ محمود فیروززارع؛ بهرام سلیمی؛ محمد دیلمی؛ احمد امراله ابهری


42. شناسایی ترکیب کانی‌های اورانیوم با استفاده از میکروسکوپ روبشی پروتون

دوره 29، جلد 45، پاییز 1387، صفحه 1-6

داوود آقاعلی گل؛ محمدرضا کتابداری؛ پروین اولیائی؛ علی باقی زاده؛ فرح شکوهی؛ محمد لامعی رشتی؛ محمد فرمهینی فراهانی؛ محمود مرادی


44. آنالیز RBS-Channeling ابزاری توانمند جهت مطالعه ساختار بلوری جامدات

دوره 29، جلد 43، بهار 1387، صفحه 1-12

علی باقی زاده؛ داوود آقاعلی گل؛ امیدرضا کاکویی؛ علیرضا طالبی طاهر؛ محمد لامعی رشتی؛ محمد فرمهینی فراهانی


45. کاربرد دزیمتر ترمولومینسانس TLD-600 در اندازه‌گیری فلوی نوترون حرارتی

دوره 28، جلد 42، زمستان 1386، صفحه 1-6

فرهاد منوچهری؛ فلامرز ترکزاده؛ نفیسه میرزاجانی؛ شیرین جلیلیان


46. ناحیه پایداری مناسب برای طیف‌سنج جرمی دام یون چهار قطبی RF با ولتاژ ضربه‌ای

دوره 28، جلد 41، پاییز 1386، صفحه 1-8

مینا برادران؛ سیدمحمود سادات کیایی؛ علیرضا شرفی


47. آنالیز عنصری نمونه‌های مختلف با استفاده از میکروسکوپ روبشی پروتون و بررسی توزیع عناصر در آنها

دوره 28، جلد 40، تابستان 1386، صفحه 1-10

داوود آقاعلی گل؛ پروین اولیائی؛ علی باقی زاده؛ فرح شکوهی؛ امیدرضا کاکویی؛ بیژن موحد؛ محمد فرمهینی فراهانی؛ محمود مرادی؛ محمد لامعی رشتی


48. تهیه و کنترل کیفی ترکیبات بلئومایسین نشاندار شده با رادیوایزوتوپ کبالت-57 برای مطالعه تومورهای سرطانی

دوره 26، جلد 38، پاییز 1385، صفحه 1-6

امیررضا جلیلیان؛ پژمان روشن زاد؛ جمشید معافیان؛ محمدرضا انصاف؛ مهشید ثابت