نویسنده = محسن محرابی
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و بررسی خصوصیت‌های ترمولومینسانی نانوذرات Dy,Tm:2CaF

دوره 35، جلد 67، بهار 1393، صفحه 1-7

احسان صادقی؛ مصطفی زاهدی فر؛ محسن محرابی