نویسنده = ارژنگ شاهور
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری فعالیت پرتوزایی رادیوایزوتوپ‌ها (دزسنج)

دوره 36، جلد 73، پاییز 1394، صفحه 24-32

امیررضا سیمین فر؛ محمدرضا حسن زاده؛ ارژنگ شاهور؛ حسین زمانی زینلی