نویسنده = حسین کاظمی نژاد
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل تجربی و عددی رفتارهای گذرای رآکتور تحقیقاتی تهران

دوره 36، جلد 74، زمستان 1394، صفحه 19-29

احمد لشکری؛ حسین خلفی؛ حسین کاظمی نژاد؛ صمد خاکشورنیا؛ ارسلان عزتی؛ مهدی کیوانی؛ اشکان حسنی رخ


2. شبیه‌سازی عددی تأثیر نوار پیچان بر جوشش زیرسرد در یک لوله‌ی عمودی

دوره 36، جلد 73، پاییز 1394، صفحه 33-41

حسین کاظمی نژاد؛ مهدی تفرشی