نویسنده = سمیه رضایی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مشخصه‌های باریکه‌ی الکترون تولید شده در برهم‌کنش تپ افروزنده با هدف فشرده شده در رهیافت افروزش شوکی

دوره 36، جلد 73، پاییز 1394، صفحه 59-65

سمیه رضایی؛ امیرحسین فرهبد؛ محمد جعفر جعفری؛ صمد سبحانیان


2. تأثیر رفتار زمانی محرک افروزنده بر کارآیی رویکرد افروزش ضربه‌ای

دوره 36، جلد 72، تابستان 1394، صفحه 81-86

محمد جعفر جعفری؛ امیرحسین فرهبد؛ سمیه رضایی