نویسنده = سعید محرمی پور
تعداد مقالات: 2
1. اثر تلفیق پرتو گاما و اسانس زیره‌ی سبز در مدیریت خسارت لمبه‌ی گندم

دوره 36، جلد 73، پاییز 1394، صفحه 88-95

سیده مهسا بحرینی؛ مهرداد احمدی؛ سعید محرمی پور؛ علی احدیت


2. بررسی اثر هم‌افزایی تلفیق پرتو گاما با اسانس زنیان در کنترل خسارت لمبه‌ی گندم

دوره 36، جلد 71، بهار 1394، صفحه 105-112

ستاره محمدسلیم؛ مهرداد احمدی؛ سعید محرمی پور؛ سهراب ایمانی