نویسنده = علی حقیقی اصل
تعداد مقالات: 1
1. سینتیک اکسایش میکروبی در فرایند فروشویی زیستی اورانیم در یک زیست رآکتور هوا- بالارونده با حلقه جریان داخلی

دوره 35، جلد 67، بهار 1393، صفحه 30-41

محمدرضا ذوالعلی؛ سید جابر صفدری؛ علی حقیقی اصل؛ عباس رشیدی