نویسنده = مسعود آقاحسینی
تعداد مقالات: 2
2. اندازه‌گیری هم‌زمان ناخالصی‌های Mo، As، Th و K در بافت اورانیم استخراج شده، با استفاده از طیف‌سنجی نشر نوری- پلاسمای جفت شده‌ی القایی

دوره 35، جلد 67، بهار 1393، صفحه 41-48

جواد یزدانی؛ حسین رستمی زاده؛ محمدرضا رضوانیان زاده؛ سیدعباس رحیمی؛ حسین شاهمیر برزکی؛ رسول سیاری؛ مسعود آقاحسینی؛ علی سوری