نویسنده = محمد حسین استکی
تعداد مقالات: 2
1. اندازه‌گیری نسبت کادمیم در راکتور صفر- قدرت آب سنگین اصفهان و مقایسه‌ی مقادیر به دست آمده در دو گام مختلف

دوره 37، جلد 78، زمستان 1395، صفحه 34-41

محمدحسین استکی؛ جمشید خورسندی؛ محمد حسین استکی؛ پروین کاویانی


2. حل عددی معادله‌های ترموهیدرولیکی حاکم بر قلب رآکتور سوخت- کروی (PBMR) با استفاده از مدل ناحیه‌های متخلخل

دوره 35، جلد 67، بهار 1393، صفحه 63-71

محمد حسین استکی؛ علی فارسون پیله ور؛ آرش دریابک؛ امیر صفوی