نویسنده = امیر صفوی
تعداد مقالات: 1
1. حل عددی معادله‌های ترموهیدرولیکی حاکم بر قلب رآکتور سوخت- کروی (PBMR) با استفاده از مدل ناحیه‌های متخلخل

دوره 35، جلد 67، بهار 1393، صفحه 63-71

محمد حسین استکی؛ علی فارسون پیله ور؛ آرش دریابک؛ امیر صفوی