نویسنده = سید جمال قطبی
تعداد مقالات: 1
1. روش‌های مقیاس‌بندی فشارسنج‌های خلأ و کاربرد آن‌ها در پژوهش‌های هسته‌ای

دوره 35، جلد 67، بهار 1393، صفحه 72-77

زهرا یوسفی ماکویی؛ مریم صالحی؛ سید جمال قطبی؛ علی اصغر زواریان