نویسنده = محمدرضا عبدی
تعداد مقالات: 2
1. استفاده از مدل سوآن در پیش‌گویی چگونگی پخش مواد پرتوزا در آب‌های سطحی سواحل شمالی دریای عمان

دوره 35، جلد 68، تابستان 1393، صفحه 51-63

محمدرضا زارع؛ سیدمجتبی مستجاب الدعواتی؛ محمدرضا عبدی؛ اسماعیل حسن زاده


2. حذف کروم (VI) از محلول های آبی به وسیله ی کلینوپتیلولیت سدیمی پرتودهی شده

دوره 35، جلد 67، بهار 1393، صفحه 78-83

خدیجه رضایی ابراهیم سرایی؛ حسین فقیهیان؛ محمدرضا عبدی؛ حمیدرضا شکور؛ رضا جعفری