نویسنده = بهزاد تیموری سیچانی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه‌ی خودجذبی نمونه‌های محیطی در طیف‌نمایی گاما

دوره 35، جلد 69، پاییز 1393، صفحه 46-55

محبوبه لطفی؛ سید مجتبی مستجاب الدعواتی؛ بهزاد تیموری سیچانی


2. مقیاس‌بندی بازده آشکارساز HPGe با اندازه‌گیری و محاسبه‌ی ضریب‌های تصحیح خودجذبی برای نمونه‌های محیطی

دوره 35، جلد 67، بهار 1393، صفحه 84-87

محبوبه لطفی؛ سید مجتبی مستجاب الدعواتی؛ بهزاد تیموری سیچانی