نویسنده = ولی فیضی اصل
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی هیدرولوژی ایزوتوپی تالاب‌های شمال کشور و گروه‌بندی آن‌ها براساس آزمون تجزیه به مؤلفه‌های اصلی

دوره 35، جلد 68، تابستان 1393، صفحه 10-22

میر احمد موسوی شلمانی؛ رضا خراسانی؛ نجات پیرولی بیراوند؛ ولی فیضی اصل؛ کوروش کمالی؛ ابراهیم مقیسه؛ نازنین پورمحمد