نویسنده = شهریار بدیعی
تعداد مقالات: 1
1. SBUspect، نرم‌افزاری برای طیف‌سنجی پرتو گاما

دوره 35، جلد 68، تابستان 1393، صفحه 32-39

مجید شهریاری؛ شهریار بدیعی؛ محمد صادق ناصری