نویسنده = اکرم رحمتی
تعداد مقالات: 1
1. استخراج و جداسازی زیرکونیم از هافنیم به روش پیوسته و ناپیوسته

دوره 35، جلد 69، پاییز 1393، صفحه 10-18

اکرم رحمتی؛ محمد تقی زاده؛ سیدجواد احمدی؛ محمد قنادی مراغه