نویسنده = سهراب بهینا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی چگالی نوترون در حالت زیربحرانی با چشمه‌ی تپی نوترون

دوره 36، جلد 71، بهار 1394، صفحه 137-147

رسول خدابخش؛ سهراب بهینا؛ مسعود صیدی