نویسنده = نورالدین محمدزاده
تعداد مقالات: 2
1. آشکارسازی عیوب و بهبود وضوح تصاویر رادیوگرافی با استفاده از روش صافی انتشاری غیرخطی

دوره 38، جلد 79، بهار 1396، صفحه 1-11

امیر موافقی؛ عفت یاحقی؛ نورالدین محمدزاده؛ بهروز رکرک


2. به کارگیری روش استخراج شکل از سایه برای بهبود عیب یابی در پرتونگاره های جوش

دوره 35، جلد 70، تابستان 1393، صفحه 1-8

عفت یاحقی؛ امیر موافقی؛ نورالدین محمدزاده