نویسنده = محمد لامعی رشتی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی دینامیک باریکه‌ی کاواک شتاب‌دهی موج ایستای طراحی شده برای شتاب‌دهنده‌ی خطی الکترون 6 مگاالکترون ولت

دوره 38، جلد 82، زمستان 1396، صفحه 22-31

سارا زارعی؛ محمد لامعی رشتی؛ فرشاد قاسمی؛ فریدون عباسی دوانی


2. تعیین منحنی کالیبراسیون و ارزیابی دقیق میزان خطا و عدم قطعیت در دزیمتری با فیلم گاف کرومیک EBT2

دوره 37، جلد 77، پاییز 1395، صفحه 49-61

فریدون عباسی دوانی؛ میترا انصاری؛ محمد لامعی رشتی؛ شهرام منادی؛ حمید امامی