نویسنده = قاسم فروزانی
تعداد مقالات: 1
1. تغییرهای ساختاری غشای پلی‌مری پرفلوروسولفونیک اسید بر اثر پرتودهی با گاما

دوره 35، جلد 70، تابستان 1393، صفحه 91-97

قاسم فروزانی؛ پژمان شمشیری؛ بابک ژاله؛ نسرین شیخ