نویسنده = مریم طغیانی مورنانی
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و مشخصه‌یابی ترکیب بین‌فلزی Sn3Nb با استفاده از روش آلیاژسازی مکانیکی و آمایش گرمایی

دوره 36، جلد 71، بهار 1394، صفحه 24-32

مریم طغیانی مورنانی؛ احمد نوزاد؛ محسن اسدی اسدآباد