نویسنده = محسن اسدی اسدآباد
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر عامل‌های فرایندی بر ریزساختار و سختی جوش مقاومتی نقطه‌ای آلیاژ Nb%1-Zr

دوره 36، جلد 72، تابستان 1394، صفحه 95-101

حمیدرضا ادیب زاده؛ محسن اسدی اسدآباد؛ علیرضا اعلایی


2. ساخت و مشخصه‌یابی ترکیب بین‌فلزی Sn3Nb با استفاده از روش آلیاژسازی مکانیکی و آمایش گرمایی

دوره 36، جلد 71، بهار 1394، صفحه 24-32

مریم طغیانی مورنانی؛ احمد نوزاد؛ محسن اسدی اسدآباد