نویسنده = فریبا جوهری دها
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه‌ی روش‌های مختلف رادیویددارسازی پادتن تک‌تاگی بر عملکرد کیت پرتو ایمن آزمونی پادژن ویژه‌ی پروستات

دوره 36، جلد 72، تابستان 1394، صفحه 46-53

هاله فروتن؛ مرضیه خدابخش؛ فریبا جوهری دها؛ لادن پورعبدی


2. تعیین شرایط بهینه‌ی ریفامپیسین نشان‌دار شده با تکنسیم-m99 برای کاربردهای تصویربرداری از عفونت سلی

دوره 36، جلد 71، بهار 1394، صفحه 60-66

علی بادبرین؛ امیررضا جلیلیان؛ فریبا جوهری دها؛ حسن یوسف نیا؛ میترا اطهری علاف