نویسنده = محمد زارعی بیناباج
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی جنبه‌های مهم ایمنی ذاتی رآکتور برست-300، رآکتور سریع نسل چهارم خنک شده با سرب

دوره 36، جلد 71، بهار 1394، صفحه 76-88

محمد زارعی بیناباج؛ نعیم الدین متاجی کجوری؛ عبدالحمید مینوچهر