نویسنده = ایوب معمار کوچه باغ
تعداد مقالات: 1
1. جداسازی ناهنجاری‌های ژئوشیمیایی عناصر خاکی نادر با استفاده از مدل فرکتالی عیار- مساحت در آنومالی 5 ساغند (ایران مرکزی)

دوره 36، جلد 71، بهار 1394، صفحه 113-126

معصومه خلج معصومی؛ محمد لطفی؛ ایوب معمار کوچه باغ؛ پیمان افضل؛ بهنام صادقی؛ احمد خاکزاد