نویسنده = رامسینا بت عیشو
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه‌ی تأثیر پرتو گاما بر کاهش بار برخی عوامل بیماری‌زای موجود در لجن فاضلاب شهری

دوره 37، جلد 78، زمستان 1395، صفحه 24-33

رامسینا بت عیشو؛ خدیجه قطبی کهن؛ فرحناز نبردی؛ رویا رفیعی


2. بررسی امکان استفاده از پرتو گاما برای رفع آلودگی قارچی نقاشی رنگ روغن تاریخی

دوره 36، جلد 72، تابستان 1394، صفحه 39-45

نسرین شیخ؛ رامسینا بت عیشو؛ فاطمه خاتمی فر