نویسنده = ابراهیم عابدی
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی جریان سیال بین تیغه‌ی سربی ستون گرمایی و قلب در یک رآکتور تحقیقاتی از نوع استخری و بهبود شرایط خنک‌کنندگی آن

دوره 36، جلد 74، زمستان 1394، صفحه 9-18

امین داوری؛ سید محمد میروکیلی؛ ابراهیم عابدی؛ سید مجتبی سادات اشکور