نویسنده = مرضیه سیحون
تعداد مقالات: 1
1. اثر پرتو گاما بر افزایش طول عمر انباری سیب‌زمینی در شرایط بهینه‌ی مصرف کود

دوره 36، جلد 74، زمستان 1394، صفحه 75-82

رقیه عباسی؛ محمد جعفر ملکوتی؛ مرضیه سیحون