نویسنده = محمد رحیمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تولید رادیوایزوتوپ‌های 18F و 13N با استفاده از هدف مایع چرخشی سیکلوترون

دوره 37، جلد 78، زمستان 1395، صفحه 56-62

محمد میرزایی؛ زهره عبدی؛ کامران یوسفی؛ محمد رحیمی؛ طیب کاکاوند؛ شهرزاد فضلی


2. تولید آمونیاک نشان‌دار شده با نیتروژن-13 در هدف مایع با بدنه‌ی نیوبیم با استفاده از سیکلوترون کرج

دوره 36، جلد 74، زمستان 1394، صفحه 99-107

شهرزاد فضلی؛ محمد میرزایی؛ طیب کاکاوند؛ علی ستاری؛ محمد رحیمی؛ زهره عبدی