نویسنده = ناصر وثوقی
تعداد مقالات: 4
1. توسعه نرم‌افزار شبیه‌ساز SH3-ACNEM به‌منظور حل معادلات مستقیم و الحاقی پخش نوترون در قلب راکتورهای با هندسۀ شش‌گوش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1398

علی کللی؛ داود نقوی دیزجی؛ ناصر وثوقی


2. توسعه نرم‌افزار شبیه‌ساز S3-HACNEM به‌منظور حل معادلات مستقیم و الحاقی پخش نوترون در قلب راکتورهای با هندسۀ چهار‌گوش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

علی کللی؛ داود نقوی دیزجی؛ ناصر وثوقی


3. آنالیز عنصری بافت در پروتون‌تراپی با استفاده از شمارش زیر قله طیف گامای آنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1398

زعفر ریاضی مبارکه؛ فرشته ساحلی؛ ناصر وثوقی؛ فاطمه سادات رسولی