نویسنده = مرضیه حیدریه
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه‌ی غیرفعال‌سازی ویروس سندرم لکه سفید میگو به روش پرتوتابی الکترون و تیمار با فرمالین

دوره 38، جلد 80، تابستان 1396، صفحه 89-94

فرحناز معتمدی سده؛ محمد افشارنسب؛ مرضیه حیدریه


2. ایمن سازی میگو در برابر ویروس عامل سندرم لکه ی سفید (WSSV) با آنتی ژن ویبریوپاراهمولیتیکوس تابش دهی شده

دوره 37، جلد 75، بهار 1395، صفحه 72-79

مرضیه حیدریه؛ فرحناز معتمدی سده؛ مهدی سلطانی؛ محمد افشار نسب؛ سعید رجبی فر