نویسنده = آنیتا عالیپور
تعداد مقالات: 3
1. سنجه‌بندی استاندارد چشمه های Cs137 مورد استفاده در براکی تراپی

دوره 25، جلد 34، تابستان 1384، صفحه 53-56

عبدالرضا سلیمانیان؛ آنیتا عالیپور؛ مصطفی غفوری


2. تولید پرتوهای ایکس ترمزی مرجع در آزمایشگاه دزیمتری استاندارد

دوره 23، جلد 29، پاییز 1382، صفحه 7-16

عبدالرضا سلیمانیان؛ ارژنگ شاهور؛ مصطفی غفوری؛ آنیتا عالیپور


3. ارزیابی بین المللی استاندارد اندازه گیری پرتوهای ایکس وگاما در بخش دزیمتری استاندارد (SSDL)

دوره 18، جلد 16، تابستان 1377، صفحه 15-26

عبدالرضا سلیمانیان؛ محمد گواهی؛ مصطفی غفوری؛ ارژنگ شاهور؛ آنیتا عالیپور