نویسنده = پروین سرآبادانی
تعداد مقالات: 4
1. غنی‌سازی ایزوتوپ 90Zr به روش جداسازی الکترومغناطیسی ایزوتوپ‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

10.24200/nst.2020.464.1315

هوشیار سیدی؛ پروین سرآبادانی؛ مهدی صادقی؛ سعید رجبی فر


2. غنی‌سازی ایزوتوپ 54Fe به روش جداسازی الکترومغناطیسی ایزوتوپ‌ها

دوره 34، جلد 66، زمستان 1392، صفحه 77-81

ضرغام اسدالهی؛ محمدرضا قاسمی؛ علی هاشمی‌زاده عقدا؛ پروین سرآبادانی؛ هوشنگ بختیاری؛ سیدمحمود محاطی؛ هوشیار سیدی؛ حسین صدری؛ معصومه شربتداران


3. بازیافت ایزوتوپ غنی‌شده و پایدار 98-Mo از کلکتور گرافیتی دستگاه EMIS و تصفیه شیمیایی آن

دوره 26، جلد 37، تابستان 1385، صفحه 35-38

جواد گروسی؛ حسن نور کجوری؛ پروین سرآبادانی؛ بابک زینلی


4. جداسازی ایزوتوپ تالیوم 203 به وسیله دستگاه جداکننده الکترومغناطیسی ایزوتوپها

دوره 23، جلد 28، تابستان 1382، صفحه 15-17

عبدالجواد نوین روز؛ هوشنگ بختیاری؛ پروین سرآبادانی؛ حسین صدری؛ ضرغام اسداللهی؛ هوشیار سیدی؛ محمدرضا قاسمی؛ محمود محاطی؛ معصومه شربتداران؛ محمدمهدی احسانی؛ حسن نورکجوری؛ جواد گروسی؛ بابک زینلی