نویسنده = فریدون عباسی دوانی
تعداد مقالات: 10
1. بررسی دینامیک باریکه‌ی کاواک شتاب‌دهی موج ایستای طراحی شده برای شتاب‌دهنده‌ی خطی الکترون 6 مگاالکترون ولت

دوره 38، جلد 82، زمستان 1396، صفحه 22-31

سارا زارعی؛ محمد لامعی رشتی؛ فرشاد قاسمی؛ فریدون عباسی دوانی


2. تعیین منحنی کالیبراسیون و ارزیابی دقیق میزان خطا و عدم قطعیت در دزیمتری با فیلم گاف کرومیک EBT2

دوره 37، جلد 77، پاییز 1395، صفحه 49-61

فریدون عباسی دوانی؛ میترا انصاری؛ محمد لامعی رشتی؛ شهرام منادی؛ حمید امامی


3. ارزیابی دز جذبی ترکیب لوتسیم-DOTA- تراستوزومب در اندام های بدن انسان براساس توزیع زیست شناختی آن روی موش های صحرایی

دوره 37، جلد 76، تابستان 1395، صفحه 8-15

علی بهرامی سامانی؛ حسن یوسف نیا؛ فریدون عباسی دوانی؛ حسین آفریده؛ امیررضا جلیلیان؛ سیمین دخت شیروانی آرانی؛ محمد قنادی مراغه


5. بررسی ترابرد ذرات باردار در میدان مغناطیسی و شبیه‌سازی تابش سینکروترون با استفاده از کد FLUKA

دوره 33، جلد 59، بهار 1391، صفحه 8-14

فرشاد قاسمی؛ مجید شهریاری؛ فریدون عباسی دوانی


7. فشرده‌سازی مغناطیسی تپ منابع تغذیه‌ی دستگاه‌های مولد پرتو

دوره 32، جلد 56، تابستان 1390، صفحه 1-7

آرش صادقی‌پناه؛ فریدون عباسی دوانی


8. بررسی تجربی مشخصه‌های گسیل نوترون در دستگاه پلاسمای کانونی SBUPF1

دوره 31، جلد 51، بهار 1389، صفحه 1-8

بابک شیرانی؛ فریدون عباسی دوانی


9. محاسبه‌ی ابعاد کاواک یک شتاب‌دهنده‌ی خطی الکترون پزشکی

دوره 30، جلد 50، زمستان 1388، صفحه 48-55

سیامک ناظمی؛ فریدون عباسی دوانی