نویسنده = محمدحسین استکی
تعداد مقالات: 2
1. اندازه‌گیری نسبت کادمیم در راکتور صفر- قدرت آب سنگین اصفهان و مقایسه‌ی مقادیر به دست آمده در دو گام مختلف

دوره 37، جلد 78، زمستان 1395، صفحه 34-41

محمدحسین استکی؛ جمشید خورسندی؛ محمد حسین استکی؛ پروین کاویانی


2. مدل‌سازی جریان آب جوش در مولد بخار VVER-1000

دوره 34، جلد 65، پاییز 1392، صفحه 101-108

امیر صفوی؛ محمدرضا عبدی؛ منصور طالبی؛ محمدحسین استکی