نویسنده = محمدرضا رضوانیان زاده
تعداد مقالات: 4
2. سیماهای کانه‌زایی عناصر کمیاب و نادر خاکی در سنگ‌های برشی در کانسار سه‌چاهون براساس شواهد کانی‌شناختی ژئوشیمیایی

دوره 40، جلد88، تابستان 1398، صفحه 100-107

10.24200/nst.2019.1003

غلامرضا میرزابابایی؛ محمد یزدی؛ محمدرضا رضوانیان زاده؛ مهرداد بهزادی؛ محمد قنادی مراغه


3. بررسی قابلیت کانی‌زایی اورانیم نوع سطحی (پلایایی) در حوضه‌ی دق سرخ ایران مرکزی

دوره 40، جلد87، بهار 1398، صفحه 89-100

10.24200/nst.2019.746

کاوه پازند؛ علی بهزادی نسب؛ محمدرضا قادری؛ محمدرضا رضوانیان زاده