نویسنده = محمدرضا قادری
تعداد مقالات: 6
1. بررسی قابلیت کانی‌زایی اورانیم نوع سطحی (پلایایی) در حوضه‌ی دق سرخ ایران مرکزی

دوره 40، جلد87، بهار 1398، صفحه 89-100

10.24200/nst.2019.746

کاوه پازند؛ علی بهزادی نسب؛ محمدرضا قادری؛ محمدرضا رضوانیان زاده


2. معرفی کانی‌زایی اورانیم آتشفشان‌زاد با استفاده از شاهدهای زمین‌شناختی، دگرسانی، کانی‌شناختی و ژئوشیمیایی در خاور بم (جنوب - خاوری ایران)

دوره 39، جلد 85، پاییز 1397، صفحه 79-102

10.24200/nst.2018.225

محمد گودرزی؛ حسن زمانیان؛ علیرضا جوانشیر؛ محمدرضا رضوانیان‌زاده؛ محمدرضا قادری


3. استفاده از ابرهای کوواریانس برای یافتن ویژه بردارهای بیضوی ناهمسانگردی عیار اورانیم همراه با ارایه‌ی یک نمونه‌ی کاربردی

دوره 30، جلد 50، زمستان 1388، صفحه 74-79

داود جمالی‌اسفهلان؛ حسن مدنی؛ محمدتقی طهماسب نظامی؛ فرزاد مهدوی؛ محمدرضا قادری؛ مسعود نجفی


4. تخمین عیار اورانیوم کانسار خشومی با استفاده از داده‌های چاه‌پیمایی و داده‌های XRF

دوره 28، جلد 40، تابستان 1386، صفحه 47-52

محمدرضا قادری؛ محمدتقی طهماسب نظامی؛ داوود جمالی اسفهلان


5. ارزیابی نمونه برداری از گمانه منطقه ی اکتشافی اورانیم خشومی به روش زمین آماری

دوره 24، جلد 31، بهار 1383، صفحه 29-34

نوروز علی نوروزی؛ محمدتقی طهماسب نظامی؛ داود جمالی؛ یوسف قنبری؛ محمدرضا قادری


6. فراوری انباشته کانسنگ از معادن تل مسی و مس کنی

دوره 20، جلد 21، تابستان 1379، صفحه 42-52

محمدرضا قادری؛ بهرام سامانی؛ منوچهر اولیاء زاده