نویسنده = سعید علمدار میلانی
تعداد مقالات: 16
3. جذب توریم (IV) از محلول‌های آبی با استفاده از زیست‌جاذب زوج عامل‌دار شده با جلبک و مخمر

دوره 38، جلد 80، تابستان 1396، صفحه 64-80

سعید علمدار میلانی؛ محمد کریمی؛ بهزاد مراغه میانجی


6. جداسازی متوالی اورانیم و توریم از محلول فروشویی کانسار آنومالی 5 ساغند به وسیله‌ی استخراج با حلال

دوره 34، جلد 66، زمستان 1392، صفحه 33-46

سعید علمدار میلانی؛ بهزاد مراغه میانجی؛ احمد امرا ... ابهری


9. بازیابی میکروبی اورانیم از کانسار عیار پایین آنومالی 5 ساغند

دوره 33، جلد 62، زمستان 1391، صفحه 47-58

سعید علمدار میلانی؛ هادی حمیدیان؛ بهرام رضایی


12. فروشویی قلیایی- اتوکلاوی کانی‌های مقاوم اورانیم- توریم

دوره 32، جلد 57، پاییز 1390، صفحه 59-67

سعید علمدار میلانی؛ عباس سام


13. کانه‌آرایی کانسنگ توریم- اورانیم کانسار زریگان به روش‌های ثقلی، مغناطیسی و الکتریکی

دوره 31، جلد 54، زمستان 1389، صفحه 37-43

محمود اسکندری‌نسب؛ سعید علمدار میلانی؛ عباس سام


14. پیش‌فرآوری کانسار اورانیم آنومالی 5 ساغند با استفاده از روش‌هاس ثقلی

دوره 31، جلد 52، تابستان 1389، صفحه 44-48

سعید علمدار میلانی؛ هادی حمیدیان


15. جداسازی یون‌های آهن (III) از محلول فروشویی اسیدی سنگ‌های متاسوماتیت ساغند با استفاده از رزین‌های‌ آنیونی

دوره 29، جلد 45، پاییز 1387، صفحه 28-32

صدیقه چراغ پور؛ سعید علمدار میلانی؛ مهدی سالاری راد؛ محمد کیائی


16. تهیه اورانیم سه ظرفیتی و بررسی شرایط پایداری آن

دوره 20، جلد 21، تابستان 1379، صفحه 34-41

سعید علمدار میلانی؛ سید جواد احمدی؛ بهزاد میانجی؛ اصغرمحمد زنجانی پور؛ علیرضا خانچی؛ محمد قنادی