نویسنده = حسین ابوالقاسمی
تعداد مقالات: 3
2. مطالعه جریان گاز UF6 با استفاده از اریفیس و شیرسوزنی تحت شرایط خلاء متوسط و بررسی پارامترهای مؤثر بر آن

دوره 29، جلد 46، زمستان 1387، صفحه 50-58

ضحی وطنی؛ سیدجابر صفدری؛ حسین ابوالقاسمی؛ رضا عروج


3. بررسی عملکرد جاذب ورمیکولیت برای حذف سزیوم از پسمان مایع پرتوزا حاصل از رآکتور تحقیقاتی تهران

دوره 29، جلد 44، تابستان 1387، صفحه 35-39

حسین ابوالقاسمی؛ محمد رستم نژاد؛ سعید مومن زاده؛ نوشین حدادی