نویسنده = محمدحسن ملاح
تعداد مقالات: 7
1. استخراج اورانیوم از محلول حاصل از فروشویی شده سنگ معدن ، پیش بینی هلداپ و قطر متوسط قطرات در یک ستون استخراج ضربه‌ای افقی از نوع سینی‌دار با استفاده از حلال تری اکتیل آمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

فرهاد پناهی نیا؛ حسین بدخشان؛ محمد قنادی مراغه؛ احمد قریب؛ محمد حسن ملاح؛ سیدجابر صفدری


2. بررسی تأثیر مراحل ورود خوراک و برش مرحله اول در عملکرد زنجیره مربعی جهت ارائه راهبرد مناسب جداسازی ایزوتوپ های پایدار تلوریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

فرزانه اعزازی؛ جواد کریمی ثابت؛ علی نوروزی؛ عادل محمودیان؛ محمدحسن ملاح


4. تأثیر باربرودتی سیستم خنک‌کننده بر روی عملکرد ماشین سانتریفوژ

دوره 32، جلد 55، بهار 1390، صفحه 1-7

مجید آقایی؛ سیدجابر صفدری؛ محمدحسن ملاح؛ جواد کریمی‌ثابت؛ محمد اتوکش


5. تأثیر صفحات جداکننده و سرعت ظاهری گاز ورودی بر عملکرد یک رآکتور بستر سیال حبابی از نوع گاز-جامد

دوره 28، جلد 42، زمستان 1386، صفحه 7-13

علی اصغر قربانپور؛ محمد قنادی مراغه؛ محمدحسن ملاح


6. بهینه سازی شرایط استخراج کلاژن از نمونه های استخوانی در روش سالیابی با رادیو کربن

دوره 24، جلد 31، بهار 1383، صفحه 47-50

محمدحسن ملاح؛ فرید اصغری زاده؛ سیدمحمدکاظم کمالی


7. اندازه گیری پرتوزایی رادیو کربن (14C) در نقاط مختلف شهر تهران

دوره 20، جلد 22، تابستان 1379، صفحه 65-68

فرید اصغری زاده؛ محمدحسن ملاح؛ سیدمحمدکاظم کمالی؛ محمدمهدی امیدی