نویسنده = حسین خلفی
تعداد مقالات: 6
2. بررسی اثر قدرت میدان مغناطیسی بر پاسخ دزیمتر ژلی- پلی‌مری MAGICA

دوره 34، جلد 65، پاییز 1392، صفحه 8-16

سیدمحمد مهدی ابطحی؛ سیدمحمودرضا آقامیری؛ حسین خلفی


3. بررسی امکان استفاده از دزیمتر ژل- پلی‌مر PAGAT برای تعیین توزیع سه‌بعدی دز در اطراف قلب رآکتور

دوره 33، جلد 62، زمستان 1391، صفحه 37-46

سید محمدمهدی ابطحی؛ سید محمودرضا آقامیری؛ حسین خلفی


4. بررسی حفاظ رادیولوژیکی و توزیع دز محفظه‌ی ویژه‌ی حمل پسمان‌های پرتوزای میانی نیروگاه اتمی بوشهر

دوره 33، جلد 59، بهار 1391، صفحه 54-61

سیدمحمدمهدی ابطحی؛ سیدمحمودرضا آقامیری؛ حسین خلفی؛ حمیدرضا مهاجرانی


5. بررسی پاسخ دزیمتر ژلی- پلی‌مری PAGAT به نوترون‌های گرمایی

دوره 31، جلد 53، پاییز 1389، صفحه 1-9

سیدمحمدمهدی ابطحی؛ مجید شهریاری؛ حسین خلفی؛ محمدحسن زحمتکش


6. بررسی اثرات پرتو گاما بر بار میکروبی و ترکیبات مؤثر زیره‌ی سیاه

دوره 30، جلد 49، پاییز 1388، صفحه 27-34

ابوالفضل دادخواه؛ حسین خلفی؛ رسا رجایی؛ عبدالامیر علامه؛ محمد باقر رضایی؛ مرضیه سیحون