نویسنده = هادی عادل خانی
تعداد مقالات: 1
1. بهینه‌سازی پارامترهای الکتروشیمیایی در سنتز ابررسانای سرامیکی پایه- بیسموت

دوره 38، جلد 81، پاییز 1396، صفحه 41-47

هادی عادل خانی؛ مجتبی احمدی؛ هوشنگ عراقی کزاز