نویسنده = علی یداللهی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی عملکرد الکترودیالیز جهت بازیابی اورانیم از محلول های آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

مرتضی قاسمی ترک آباد؛ علیرضا کشتکار؛ فاضل ضحاکی فر؛ علی یداللهی؛ ادیب ظاهری عبده وند


2. بررسی تجربی پارامترهای مؤثر بر فرایند تجزیه‌ی گرمایی توریم اگزالات

دوره 39، جلد 86، زمستان 1397، صفحه 39-50

10.24200/nst.2019.248

علی یداللهی؛ امیر چرخی؛ میثم تراب مستعدی