نویسنده = میثم تراب مستعدی
تعداد مقالات: 2
1. استخراج اورانیم از محلول فروشویی سنگ معدن گچین بندرعباس با استفاده از حلال آلی آلامین 336

دوره 40، جلد88، تابستان 1398، صفحه 117-127

10.24200/nst.2019.1005

فاضل ضحاکی فر؛ رضا داورخواه؛ امیر چرخی؛ میثم تراب مستعدی


2. بررسی تجربی پارامترهای مؤثر بر فرایند تجزیه‌ی گرمایی توریم اگزالات

دوره 39، جلد 86، زمستان 1397، صفحه 39-50

10.24200/nst.2019.248

علی یداللهی؛ امیر چرخی؛ میثم تراب مستعدی