نویسنده = احمد قریب
تعداد مقالات: 7
1. استخراج اورانیوم از محلول حاصل از فروشویی شده سنگ معدن ، پیش بینی هلداپ و قطر متوسط قطرات در یک ستون استخراج ضربه‌ای افقی از نوع سینی‌دار با استفاده از حلال تری اکتیل آمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

فرهاد پناهی نیا؛ حسین بدخشان؛ محمد قنادی مراغه؛ احمد قریب؛ محمد حسن ملاح؛ سیدجابر صفدری


2. اتخاب محلهای هسته ای

دوره 20، جلد 21، تابستان 1379، صفحه 1-15

احمد قریب؛ علی اصغر ظهوریان ایزد پناه؛ حمید ایرانمنش


4. مطالعه میزان عناصر کم مقدار در نان مصرفی با استفاده از روشهای آنالیز هسته ای و جذب اتمی

دوره 8، جلد 7، بهار 1367، صفحه 31-43

احمد قریب؛ کاظم فاطمی؛ عبداله معزی؛ علی محمود زاده؛ رضا کوشکستانی


5. مطالعه عناصر کم مقدار در شیر با استفاده از تکنیکهای آنالیز هسته ای

دوره 4، جلد4، تابستان 1363، صفحه 65-81

احمد قریب؛ حسن رحیمی؛ حمید پیروان