نویسنده = حمزه فراتی راد
تعداد مقالات: 3
1. بررسی مکانیزم‌های احتمالی خوردگی در مجاری خنکسازی شتابدهنده‌های الکترونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1398

حمزه فراتی راد؛ مسعود عسگری


3. بررسی اثر خورندگی خاک روی بشکه‌های دفن پسمان‌های با پرتوزایی کم

دوره 37، جلد 76، تابستان 1395، صفحه 26-36

حمزه فراتی راد؛ حمید رضا مهاجرانی؛ مهدی نجات پیشکناری؛ علی مالکی فارسانی؛ سعید مومن زاده؛ محمد رستم نژاد؛ محسن اسدیان