نویسنده = جواد رحیقی
تعداد مقالات: 7
2. طراحی و ساخت پیچه‌ی هلمهولتز به منظور اندازه‌گیری آهنرباهای دائمی

دوره 37، جلد 78، زمستان 1395، صفحه 1-11

علی رمضانی مقدم؛ محمد لامعی؛ جواد رحیقی


3. ساخت شتاب‌دهنده‌ی الکترواستاتیکی با بیشینه انرژی 200keV

دوره 34، جلد 63، بهار 1392، صفحه 81-87

جواد رحیقی؛ مرتضی جعفرزاده خطیبانی؛ محمد لامعی‌رشتی؛ حسین قدس؛ آزاده وکیلی؛ فرهاد ذنوبی؛ حسن زندی؛ حبیب عزیزی؛ پیوند طاهرپرور


4. ساخت ستون شتاب‌دهنده‌ی الکترواستاتیکی kV150

دوره 32، جلد 57، پاییز 1390، صفحه 51-58

جواد رحیقی؛ مرتضی جعفرزاده خطیبانی؛ سیدمصطفی ساداتی؛ حسین قدس


5. اثر تغییرات دما بر نور خروجی، تابع پاسخ و قدرت تفکیک انرژی سوسوزن‌های یدور سدیم و اکسید ژرمنات بیسموت

دوره 30، جلد 48، تابستان 1388، صفحه 24-31

شهرزاد شیوخی؛ جواد رحیقی؛ مرتضی جعفرزاده خطیبانی؛ حسین قدس


6. اندازه‌گیری شار نوترون MeV 8/14 در یک دستگاه مولد نوترون با استفاده از روش فعال‌سازی با نوترون

دوره 26، جلد 38، پاییز 1385، صفحه 36-41

صدیقه کاشیان؛ جواد رحیقی؛ مهرداد عزیزی شمامی؛ حسین قدس