نویسنده = یحیی صادقی
تعداد مقالات: 3
1. توسعه بسته نرم افزارگرافیکی جهت تحلیل داده های آزمایشگاهی توکامک الوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

یحیی صادقی


2. تعیین نیمه تحلیلی پارامتر تعادلی شفرانف در پلاسمای توکامک دماوند

دوره 37، جلد 75، بهار 1395، صفحه 62-71

احسان اله نوری؛ یحیی صادقی؛ حسن مهدیان


3. کاربرد تبدیل‌های فوریه و موجک در کاستن نوفه داده‌های غیرمتعارف

دوره 26، جلد 37، تابستان 1385، صفحه 39-43

محمدامیرحمزه تفرشی؛ یحیی صادقی