نویسنده = امیر موافقی
تعداد مقالات: 8
1. امکان بکارگیری تکنیک پرتونگاری نوترونی دیجیتال بلادرنگ جهت مطالعه تبخیر آب در مواد متخلخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1398

احسان ناظمی؛ امیر موافقی؛ بهروز رکرک؛ مارین دینکا؛ محمد حسین چوپان دستجردی


2. مقطع نگاری کامپیوتری نوترونی از میله سوخت تابش ندیده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

احسان ناظمی؛ امیر موافقی؛ مارین دینکا؛ بهروز رکرک؛ محمد حسین چوپان دستجردی


4. آشکارسازی عیوب و بهبود وضوح تصاویر رادیوگرافی با استفاده از روش صافی انتشاری غیرخطی

دوره 38، جلد 79، بهار 1396، صفحه 1-11

امیر موافقی؛ عفت یاحقی؛ نورالدین محمدزاده؛ بهروز رکرک


5. حل معادله‌ی پخش نوترون با استفاده از روش بدون مش بر پایه‌ی تابع‌های شعاعی وِندلند در مختصات دو بعدی کارتزین

دوره 34، جلد 63، بهار 1392، صفحه 1-11

بهروز رکرک؛ عبدالحمید مینوچهر؛ احمدرضا ذوالفقاری؛ امیر موافقی


6. بازیابی و تشخیص نقوش بشقاب مفرغی عتیقه‌ی لرستان با استفاده از آزمون رادیوگرافی و پردازش تصویر به روش تطبیق بافت‌نگار

دوره 33، جلد 62، زمستان 1391، صفحه 1-8

عفت یاحقی؛ امیر موافقی؛ شکوفه احمدی؛ بهروز رک‌رک؛ نورالدین محمدزاده؛ ناصر راستخواه


7. برآورد میزان جذب سزیم در ماهی نقره‌ای دریا (دیسانترارچاس لابراکس) با استفاده از مدل چند بخشی و شبکه‌ی عصبی

دوره 33، جلد 61، پاییز 1391، صفحه 26-33

عفت یاحقی؛ امیر موافقی؛ محمدامین عسکری؛ ژیلا کریمی دیبا؛ نورالدین محمدزاده


8. اندازه گیری ضخامت باقیمانده جدار لوله ها در هنگام کار به روش پرتونگاری گاما

دوره 24، جلد 31، بهار 1383، صفحه 1-7

کاوه عدالتی؛ ناصر راستخواه؛ ابوطالب کرمانی؛ مسعود سیدی؛ امیر موافقی؛ علی شیرزادیان